Zoekt u de juiste oplossing?

Ik ben bang dat niemand de belangen van mijn kind met een beperking kan behartigen, op het moment dat ik er niet meer ben.
Wie kan het realiseren, organiseren en regisseren van kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor mijn kind overnemen?
Mijn cliënt is niet in staat informatie over diens behandeling te begrijpen en hierin besluiten te nemen.
Kan een mentor mijn cliënt adviseren en ondersteunen bij het maken van keuzes en het naar buiten brengen van beslissingen?
Er is een grote kans dat ik in de toekomst wilsonbekwaam word, daardoor ben ik bang dat ik de regie verlies over mijn leven.
Wie kan mij helpen mijn persoonlijke wensen te borgen en mijn waardigheid te behouden als het zover is?
Onze zus heeft psychische klachten en het verloop van haar behandeling leidt ongewild tot spanningen tussen haar en de familie.
Kan iemand haar belangen behartigen, zodat wij als familie een neutralere positie kunnen innemen?

Mentorschap in het kort

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun eigen zorgbeslissingen niet (meer) kunnen nemen.

Het gaat om mensen die door ziekte of een beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Mentorschap betekent verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke kant van de zorg. De mentor neemt zoveel mogelijk samen met de cliënt beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Doordat de mentor wettelijk is benoemd:

 • Mag hij/zij beslissingen nemen over de verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt.
 • Stelt hij/zij vast in welke situatie de cliënt zelf wil en kan beslissen.

De mentor zal zijn cliënt stimuleren, zoveel als mogelijk is, zelf beslissingen te blijven nemen. De mentor mag niet beslissen over de financiële zaken. Het is mogelijk om zowel een bewindvoerder als mentor te hebben.

Ervaringen

 • Evert en Christien, ouders van
  Het aanvragen van mentorschap voor je dochter is een ingrijpende gebeurtenis. Door de proactieve houding van Diana konden wij deze zorg met een gerust hart overdragen. We worden betrokken als ouders, maar mogen vertrouwen op haar professionaliteit en expertise.
  Evert en Christien, ouders van
 • Joost, cliënt
  Door mijn psychische aandoening heb ik last van psychoses. Tijdens een psychose verlies ik vaak de regie over mijzelf. Het geeft mij rust om te weten dat Diana dan weet wat ik nodig heb. Zij is in deze perioden een stabiele factor voor mij en mijn omgeving.
  Joost, cliënt
 • Ellen, cliënt
  Diana is oprecht en betrokken. Bij moeilijke beslissingen legt ze alles duidelijk uit, zodat ik snap welke beslissing ik maak. Ik kan altijd op haar rekenen. Ook als er problemen zijn.
  Ellen, cliënt
 • Laura, woonbegeleider
  In een complexe casus wist Diana altijd de kaders van cliëntbelang en organisatie met elkaar te verbinden. Dit deed ze door ons gemeenschappelijke doel te benadrukken: het realiseren van goede zorg.
  Laura, woonbegeleider
 • - Marion, zus van
  Mijn verstandelijk beperkte broertje heeft al op veel verschillende plekken gewoond, maar nergens voelde hij zich thuis. Met als gevolg veel onrust en problemen. Diana kent de weg in de zorg en weet wat er mogelijk is. Hierdoor woont mijn broertje nu op plek waar hij begrepen wordt en welke bij hem past.
  - Marion, zus van

Mentorschap aanvragen

Bij de aanvraag van mentorschap wordt er een kennismakings- en oriëntatiegesprek gepland, ofwel een intake. Dit is altijd vrijblijvend.

Mensen die voor mentorschap in aanmerking komen, zijn mensen die deels wilsonbekwaam worden genoemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen die te maken hebben met een verstandelijke beperking, psychisch ziektebeeld, dementie, hersenletsel of coma. Bij wilsbekwaamheid wordt gekeken of de betrokkene de informatie op zijn of haar niveau voldoende begrijpt. Iemand kan zelf om mentorschap vragen, maar ook familie tot in de vierde graad of een instellingsmedewerker kan een verzoek richten aan de kantonrechter.

Lees meer
Bij de aanvraag van mentorschap wordt er een kennismakings- en oriëntatiegesprek gepland, ofwel een intake. Dit is altijd vrijblijvend. Tijdens de intake wordt het traject besproken. Ook stellen we ons voor en leggen we uit wat mentorschap betekent en hoe wij werken. Het is gebruikelijk dat de cliënt, zijn begeleider en/of familie aanwezig is bij dit gesprek. Voor de officiële aanvraag werkt Infi+ het mentorschapsplan uit en coördineert Infi+ de aanvraag naar de rechtbank. Zodra de rechtbank een beschikking heeft uitgesproken start het traject.
• Na het aanvragen van mentorschap nemen wij contact met u op voor aanvullende informatie of het plannen van een intake.

  Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens door Infi+.

  Werkgebied

  Infi+ is ervan overtuigd dat het beste werk geleverd wordt, als er sprake is van lokale verankering. Hierom werkt Infi+ in de regio's Zwolle, Apeldoorn en Lelystad.

  Mentorschap aanvragen