Zoekt u de juiste oplossing?

Er is een grote kans dat ik in de toekomst wilsonbekwaam word door mijn diagnose dementie, daardoor ben ik bang dat ik de regie verlies over mijn leven en er misbruik van mijn financiën wordt gemaakt.
Wie kan mij helpen mijn persoonlijke wensen te borgen en mijn financiën te organiseren/ beschermen?
Mijn cliënt is niet in staat informatie over diens behandeling te begrijpen en hierin besluiten te nemen.
Kan een mentor mijn cliënt adviseren en ondersteunen bij het maken van keuzes en het naar buiten brengen van beslissingen?
Mijn cliënt verliest de grip op het leven en staat niet open voor hulp. Er is dringend hulp nodig bij het nemen van besluiten op het gebied van zorg, hulpverlening en het beheren van de financiën.
Kan een wettelijk vertegenwoordiger de financiën van mijn cliënt overnemen en tegelijkertijd toewerken naar passende zorg of hulpverlening?
Mijn alleenstaande cliënt met beginnende dementie wordt financieel uitgebuit door een mantelzorger.
Kan een wettelijke vertegenwoordiger de financiën van mijn client beschermen?

Wettelijke vertegenwoordiging in het kort

Wettelijke vertegenwoordiging is bedoeld voor mensen die hun eigen zorg- of financiële beslissingen niet (meer) kunnen nemen.

Soms kunnen mensen door ziekte of een beperking niet goed meer voor zichzelf zorgen en hebben ze in bepaalde situaties moeite met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Er zijn drie wettelijke maatregelen om deze mensen te helpen en te vertegenwoordigen. Deze maatregelen beschermen mensen tegen zichzelf én tegen misbruik door derden.

Welke maatregelen zijn er?

Ervaringen

 • Praktijkondersteuner huisarts
  Mijn alleenstaande cliënt met beginnende dementie werd financieel uitgebuit door een mantelzorger. Diana heeft de aanvraag voor mentorschap en onderbewindstelling snel en efficiënt opgepakt. Hierdoor werd mijn cliënt op korte termijn beschermd en is verder misbruik voorkomen.
  Praktijkondersteuner huisarts
 • Evert en Christien, ouders van
  Het aanvragen van mentorschap voor je dochter is een ingrijpende gebeurtenis. Door de proactieve houding van Diana konden wij deze zorg met een gerust hart overdragen. We worden betrokken als ouders, maar mogen vertrouwen op haar professionaliteit en expertise.
  Evert en Christien, ouders van
 • Joost, cliënt
  Door mijn psychische aandoening heb ik last van psychoses. Tijdens een psychose verlies ik vaak de regie over mijzelf. Het geeft mij rust om te weten dat Diana dan weet wat ik nodig heb. Zij is in deze perioden een stabiele factor voor mij en mijn omgeving.
  Joost, cliënt
 • Ellen, cliënt
  Diana is oprecht en betrokken. Bij moeilijke beslissingen legt ze alles duidelijk uit, zodat ik snap welke beslissing ik maak. Ik kan altijd op haar rekenen. Ook als er problemen zijn.
  Ellen, cliënt
 • Laura, woonbegeleider
  In een complexe casus wist Diana altijd de kaders van cliëntbelang en organisatie met elkaar te verbinden. Dit deed ze door ons gemeenschappelijke doel te benadrukken: het realiseren van goede zorg.
  Laura, woonbegeleider
 • Marion, zus van
  Mijn verstandelijk beperkte broertje heeft al op veel verschillende plekken gewoond, maar nergens voelde hij zich thuis. Met als gevolg veel onrust en problemen. Diana kent de weg in de zorg en weet wat er mogelijk is. Hierdoor woont mijn broertje nu op plek waar hij begrepen wordt en welke bij hem past.
  Marion, zus van

Vertegenwoordiging aanvragen

Bij de aanvraag van een maatregel wordt er een kennismakings- en oriëntatiegesprek gepland, ofwel een intake. Dit is altijd vrijblijvend.

Mensen die voor een maatregel in aanmerking komen, zijn mensen die deels wilsonbekwaam worden genoemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen die te maken hebben met een verstandelijke beperking, psychisch ziektebeeld, dementie, hersenletsel of coma. Bij wilsbekwaamheid wordt gekeken of de betrokkene de informatie op zijn of haar niveau voldoende begrijpt. Iemand kan zelf om een maatregel vragen, maar ook familie tot in de vierde graad of een instellingsmedewerker kan een verzoek richten aan de kantonrechter. Infi+ organiseert en regisseert de aanvraag van uw familielid of client.

Lees meer
Bij de aanvraag van een maatregel wordt er een kennismakings- en oriëntatiegesprek gepland, ofwel een intake. Dit is altijd vrijblijvend. Tijdens de intake wordt het traject besproken. Ook stellen we ons voor en leggen we uit wat de maatregel betekent en hoe wij werken. Het is gebruikelijk dat de cliënt, zijn begeleider en/ of familie aanwezig is bij dit gesprek, maar het is niet noodzakelijk. Voor de officiële aanvraag werkt Infi+ de aanvraag uit en coördineert Infi+ de aanvraag naar de rechtbank. Zodra de rechtbank een beschikking heeft uitgesproken start het traject.
• Na het aanvragen nemen wij contact met u op voor aanvullende informatie of het plannen van een intake.

  Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens door Infi+.

  Werkgebied

  Infi+ is ervan overtuigd dat het beste werk geleverd wordt, als er sprake is van lokale verankering. Hierom werkt Infi+ in de regio's Zwolle, Apeldoorn en Lelystad.

  Aanvragen