Mentorschap is een beschermingsmaatregel, die opgelegd wordt door de kantonrechter. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik door anderen te voorkomen.

Een mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding op het moment dat iemand dit zelf niet (meer) kan. Een mentor geeft advies en regelt zaken voor u. Een mentor houdt overzicht en maakt afspraken met betrokken hulpverleners. Daarbij onthoudt en controleert de mentor deze afspraken.

Mentorschap aanvragen is interessant voor ouderen, dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een psychiatrisch of comateus ziektebeeld. Naast deze doelgroepen heeft Infi+ ook expertise op het gebied van mentorschap na jeugdhulp (18+).

Lees meer over mentorschap bij de veelgestelde vragen.

Mentorschap en bewind

Mentorschap en beschermingsbewind kunnen worden gecombineerd. Informeer gerust naar de mogelijk de mogelijkheden of lees hier meer over onderbewindstelling.

Doordat de mentor wettelijk is benoemd:

  • Mag hij of zij beslissingen nemen over de verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt.
  • Stelt hij of zij vast in welke situatie de cliënt zelf wil en kan beslissen.

De mentor zal zijn cliënt stimuleren, zoveel als mogelijk is, zelf beslissingen te blijven nemen. De mentor mag niet beslissen over de financiële zaken. Het is mogelijk om zowel een mentor als bewindvoerder te hebben.

Voor wie is mentorschap?

Jeugdhulp 18+

Vanaf je achttiende word je beschouwd als volwassen. Je mag je eigen keuzes maken en je wordt zelf verantwoordelijk voor je beslissingen. Voor veel kwetsbare jongeren is er op dat moment sprake van een overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg. Na enkele jaren jeugdhulp gehad te hebben, is het voor veel jongvolwassenen nog te vroeg om volledig op eigen benen te staan.

De ervaring van Infi+ is dat mentorschap in meerdere gevallen daadwerkelijk het verschil kan maken bij het accepteren van hulp en het toewerken naar zelfstandigheid. Zo kan worden voorkomen dat jongeren in veel grotere problemen (bijvoorbeeld schulden, dakloosheid, gebruik) terechtkomen. Doordat de mentor wettelijk is benoemd, mag deze vaststellen in welke situatie de cliënt zelf wil en kan beslissen over behandeling en begeleiding.

De mentor is een betrokken professional, die fungeert als centraal aanspreekpunt voor jongeren, ouders en zorgverleners. Neem voor meer informatie gerust contact op. Klik hier om uw pupil aan te melden.

Dementie

Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het verstandelijk functioneren. Dementie zorgt ervoor dat de hersenen informatie niet meer goed verwerken. Het gevolg is dat lichaam en geest achteruitgaan. Het wordt voor de dementerende steeds moeilijker om zelfstandig te handelen.

Omdat het inzicht in eigen handelen sterk kan zijn verminderd, wordt beslissen moeilijker. Een dementerende kan ook beslissingen nemen of dingen doen die hij of zij zeker niet zou hebben gedaan als hij of zij niet aan dementie zou lijden. Op een gegeven moment wordt een dementerende wilsonbekwaam. Dit betekent dat hij of zij de gevolgen van haar of zijn handelen of beslissingen niet meer goed kan overzien. In dat geval kan een mentor uitkomst bieden.

Een mentor kan samen met de betrokkenen en naasten zorgen dat hulp en begeleiding goed geregeld is. De mentor is een professional die fungeert als belangenbehartiger en casemanager voor de betrokkene en diens omgeving. Een mentor probeert altijd zoveel als mogelijk te handelen op de manier waarop de persoon met dementie het gewild zou hebben.

Verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis. De gevolgen zijn vooral merkbaar op school, in de omgang met anderen en in hoeverre iemand zichzelf kan redden in het dagelijks leven. Er zijn grote verschillen in de mate van beperking. Daarom spreken we van mensen met een lichte, matige, ernstige en zeer ernstige verstandelijke beperking.

Voor cliënten met een verstandelijke beperking is mentorschap vaak een goede oplossing. Zeker wanneer een cliënt 18 jaar gaat worden of wanneer de familie op leeftijd raakt. Ook kan een mentor uitkomst bieden als er sprake is van probleemgedrag, ook wel onbegrepen of moeilijk verstaanbaar gedrag genoemd. Dit komt regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking.

Een mentor kan bij het organiseren van de juiste zorg en begeleiding altijd het aspect van maatwerk borgen. Iedere probleemsituatie is uniek en daarom is er geen standaard aanpak als oplossing voor probleemgedrag. Het gaat er juist om de unieke aspecten van iedere situatie centraal te stellen in de behandeling en begeleiding. Een professioneel mentor kijkt open naar de situatie, ziet vaak weer nieuwe mogelijkheden en kent veel oplossingen.

Psychiatrie

Psychische problemen kunnen acuut optreden, met een plots en hevig begin. Ook kunnen psychische problemen het resultaat zijn van een min of meer lang traject met veel ups en downs. Een psychische aandoening kan erfelijk zijn of het gevolg zijn van probleemsituaties (bijvoorbeeld een depressie na overlijden, verlies van werk), middelenmisbruik (alcohol, drugs, …) of een lichamelijke ziekte.

Psychische problemen zorgen vaak voor stress, druk en spanningen. Soms verliezen mensen voor lange - of korte tijd de grip op het leven. Hierdoor kan het zijn dat er op het gebied van wonen, begeleiding en behandeling zaken niet goed geregeld zijn, terwijl het juist belangrijk is dat dit goed georganiseerd wordt. Zo blijft het leven overzichtelijk en stabiel.

Een mentor kan voor mensen met psychische problemen een stabiele factor zijn. Een factor die op de achtergrond aanwezig is, als de situatie dit toestaat. Wanneer iemand stabiel is, mag en kan diegene zelf beslissingen nemen. Op het moment dat het met iemand minder goed gaat, dan neemt de mentor het roer over. Een mentor probeert altijd zoveel mogelijk te handelen op de manier waarop de betrokkene het gewild zou hebben.

Overige doelgroepen die in aanmerking komen voor mentorschap:

  • Mensen met een (forensische) psychische beperking.
  • Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
  • Mensen met verslavingsproblematiek.
  • Mensen met sociale problematiek.
  • Ouderen in het algemeen en/ of ouderen zonder netwerk.
Aanvragen