Curatele is de meest ingrijpende juridische beschermingsmaatregel. Hierom wordt deze maatregel niet zo vaak uitgesproken als mentorschap of bewind. Bij de kantonrechter kan om instelling van curatele worden verzocht. Dit gebeurt als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen. Ook gebeurt dit als iemand de veiligheid van zichzelf of van anderen in gevaar brengt.

Beslissingen

Een curator neemt beslissingen over geld, verpleging, verzorging, behandeling en de begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn/ haar “handelingsbekwaamheid” en mag dus niet zonder toestemming zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Iemand die onder curatele gesteld is, mag daarom bijna niets meer zelfstandig doen. Hij of zij mag bijvoorbeeld niet zonder toestemming iets kopen in een winkel of trouwen. Curatele is dus een maatregel die meer bescherming biedt dan de combinatie van mentorschap en bewindvoering.

Het is niet mogelijk om naast curatele ook mentorschap of bewind aan te vragen. Wel kan een ondercuratelestelling later eventueel worden gewijzigd in een mentorschap en bewind of een van beide maatregelen afzonderlijk. Om dit te regelen moet er opnieuw een procedure bij de rechtbank worden gestart.

Nederlandse wetgeving

Curatele is de zwaarste maatregel die de Nederlandse wetgeving kent. Hierom zal per casus moeten worden beoordeeld of een aanvraag mogelijk is of dat mentorschap of bewind volstaat. Neem voor meer informatie contact op met Infi+.

Aanvragen