Infi+

Werkwijze

Het woord complex betekent voor Infi+ niet onmogelijk. Vanuit een professionele overtuiging dat (financiële) zorg en begeleiding te allen tijde beschikbaar moeten zijn voor wie dat nodig heeft, staat Infi+ altijd open voor gesprekken met betrokkenen bij complexe casuïstiek met als doel om de mogelijkheden voor passende hulp te bespreken. Ook buiten de regio.

Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen. Betrokkenen ervaren hierdoor niet dat de situatie nog van hen is. Infi+ werkt vanuit eigenaarschap met alle betrokkenen. Dit leidt tot een gelijkwaardige samenwerking.

Diana van de Werfhorst is het gezicht van Infi+.

“Na het afronden van de opleiding Social Work heb ik met veel uiteenlopende doelgroepen gewerkt. Hierin heb ik gezien dat het vinden van de juiste route in zorg en begeleiding voor veel kwetsbare doelgroepen moeilijk is, zowel voor hunzelf als voor hun omgeving.”

Gerrit van 't Veen is bewindvoerder bij Infi+.

“Graag zet ik mijn financiële achtergrond en kennis in om rust te creëren in de financiële zaken van kwetsbare betrokkenen. Hierbij neem ik regie over de geldzaken en bescherm ik het vermogen.

“Alleen door goede samenwerking en uitwisseling van kennis kunnen zorg en een gezonde financiële situatie vorm krijgen”
– Diana

Wat kunt u van Infi+ verwachten?

  • Infi+ bezoekt de cliënt regelmatig om een goede band op te bouwen.
  • De mentor zal actief betrokken en aanwezig zijn bij de zorgovereenkomsten, zorg-, behandel- en begeleidingsplannen van de cliënt.
  • De bewindvoerder regelt de financiële administratie en creëert hierbij overzicht en rust in de financiële zaken van de cliënt.
  • Infi+ betrekt de cliënt zoveel als mogelijk bij het maken van beslissingen.
  • Er wordt proactief contact onderhouden met onder andere familieleden, hulpverleners en andere betrokkenen van de cliënt.
  • De mentor, bewindvoerder of curator is raadgever, bemiddelaar en bewaker van de persoonlijke- en financiële belangen van de cliënt.
  • Infi+ werkt aan de hand van een plan van aanpak.

Branchevereniging

Infi+ is aangesloten bij Horus. Horus is de maatschappelijk georiënteerde branchevereniging voor mentoren, bewindvoerders en curatoren. Meer informatie treft u aan op:
De website van Horus

Bezwaar- en klachtenprocedure

Het kan natuurlijk zijn dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Infi+. Bespreek dit vooral met ons. In de bezwaar- en klachtenprocedure van Infi+ staat beschreven hoe u dit kunt doen. Wij staan open voor verbeteringen in onze werkwijze.

Soms lukt het helaas niet om samen uw klacht op te lossen. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van branchevereniging Horus. Klik hier voor meer informatie.

Wilt u meer weten over mentorschap, bewind of curatele?

Kijk bij de veelgestelde vragen voor meer informatie

Flyer Infi+

Download hier onze flyer voor meer informatie over Infi+.

Aanvragen