Infi+

Werkwijze

Het woord complex betekent voor Infi+ niet onmogelijk. Vanuit een professionele overtuiging dat zorg en begeleiding ten alle tijden beschikbaar moeten zijn voor wie dat nodig heeft, staat Infi+ altijd open voor gesprekken met betrokkenen bij complexe casuïstiek, om de mogelijkheden voor passende hulp te bespreken. Ook buiten de regio.

Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen. Betrokkenen ervaren hierdoor niet dat de situatie nog van hen is. Infi+ werkt vanuit eigenaarschap met alle betrokkenen. Dit leidt tot een gelijkwaardige samenwerking.

Diana van de Werfhorst is het gezicht van Infi+. “Na het afronden van de opleiding Social Work heb ik met veel uiteenlopende doelgroepen gewerkt. Hierin heb ik gezien dat het vinden van de juiste route in zorg en begeleiding voor veel kwetsbare doelgroepen moeilijk is, zowel voor hunzelf als voor hun omgeving.

“Alleen door goede samenwerking en uitwisseling van kennis kan zorg vorm krijgen.” – Diana

Wat kunt u van Infi+ verwachten?

  • De mentor bezoekt de cliënt regelmatig om een goede band op te bouwen.
  • De mentor zal proactief contact onderhouden met onder andere familieleden, hulpverleners en andere betrokkenen van de cliënt.
  • De mentor zal actief betrokken en aanwezig zijn bij de zorgovereenkomsten, zorg-, behandel- en begeleidingsplannen van de cliënt.
  • De mentor betrekt de cliënt zoveel als mogelijk bij het maken van beslissingen.
  • De mentor is raadgever, bemiddelaar en bewaker van de belangen van de cliënt.
  • De mentor werkt aan de hand van een plan van aanpak.

Branchevereniging

Infi+ is aangesloten bij Horus. Horus is de maatschappelijk georiënteerde branchevereniging voor bewindvoerders, mentoren en curatoren. Meer informatie treft u aan op:
De website van Horus

Bezwaar- en klachtenprocedure

Het kan natuurlijk zijn dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Infi+. Bespreekt dit vooral met ons. In de bezwaar- en klachtenprocedure van Infi+ staat beschreven hoe u dit kunt doen. Wij staan open voor verbeteringen in onze werkwijze.

Soms lukt het helaas niet om samen uw bezwaar of klacht op te lossen. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van branchevereniging Horus. Klik hier voor meer informatie.

Wilt u meer weten over mentorschap?

Kijk bij de veelgestelde vragen voor meer informatie

Flyer Infi+

Download hier onze flyer voor meer informatie over Infi+.

Mentorschap aanvragen